ZESTAW: CH-2 / SUPER-DS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Inhibitor Korozji C.O. i  preparat czyszczący C.O. w zestawie na 80m2 ogrzewanej powierzchni.

Podstawowe cechy

Producent: Britex
Symbol: ze1
Opakowanie: 1 litr + 1litr
Jednostka: szt.
Cena hurtowa ponad: 5 szt.
Specjalizacja: ochrona instalacji CO, ochrona przed korozją, czyszczenie CO, konserwacja CO
Zastosowanie: konserwacja instalacji CO
Kod QR produktu

Tagi:

Dlaczego zestaw?

  1. Gdy chcesz zastosować inhinitor - każdą instalację c.o. którą chcemy zabezpieczyć inhibitorem przed korozją i osadami (szczególnie te starsze niż 3 lata) najpierw należy dobrze wyczyścić, aby usunąć z niej wszystkie zanieczyszczenia i zneutralizować czynniki korozjotwórcze. Inaczej "moc" inhibitora zostanie wykorzystana na te czynniki, a nie na przyszłą ochronę instalcji a nie usunięte osady mogą w przyszłości ograniczyć a nawet zablokować przepływ wody w instalacji.
  2. Gdy chcesz wyczyścić instalację -  po każdym czyszczeniu chemicznym instalacji, odsłaniają się "gołe" powierzchnie metali, które są bardzo podatne na korozję. Oprócz tego po ponownym napełnieniu wodą instalacji po procesie czyszczenia, większość osadów mineralnych rozpuszczonych w wodzie (tzw . twardość tymczasowa) po pierwszych odpaleniach kotła osadzi się na wymienniku ciepła, zmniejszając moc kotła nawet o 5%-6%. Zabezpieczanie systemu c.o. po czyszczeniu chemicznym zaleca PN.


SUPER-DS 1 litr/dm3  FD200

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
-Penetruje, porusza i rozpuszcza lekkie osady mineralne, kamień kotłowy oraz produkty korozji.
-Z łatwością rozpuszcza szlam itp ułatwiając usunięcie ich z instalacji.
-Skuteczny i łatwy w zastosowaniu. Okres czyszczenia od 2-14 dni.
-Nietoksyczny, do czyszczenia instalacji C.O. ze wszystkich materiałów  także z  aluminium i plastików.
-Do stosowania w nowych i starszych instalacjach bez ryzyka przecieków.
-Dawkowanie: 1 litr/dm3 na 65 – 70 litrów/dm3 wody (1,5%).

DANE TECHNICZNE
SUPER-DS "FERDOM"® jest uniwersalnym środkiem czyszczącym opartym na organicznych środkach dyspersyjnych, chelatujących i powierzchniowo czynnych. Zawiera substancje rozpuszczające warstwę osadu i przetwarzające szlam w postać łatwą do wypłukania. SUPER-DS "FERDOM"®  jest polecany do czyszczenia instalacji z każdego rodzaju materiału. Do stosowania w nowych i starych systemach.
DAWKOWANIE
Stężenie robocze wynosi 1,5% (1 litr/dm3 na 65 – 70 litrów/dm3 wody) proporcje nie są krytyczne. Orientacyjnie w nowoczesnym budownictwie przy instalacjach pompowych C.O. z grzejnikami stalowymi zapotrzebowanie mocy na powierzchnię 120m2 jest ok 10kW, co odpowiada jednemu litrowi preparatu. Jeżeli układ jest silnie zamulony wyczyścić ponownie.
SPOSÓB UŻYCIA
Instalacje:
a) Z naczyniem wzbiorczym: spuścić część wody z systemu, wlać preparat do naczynia wzbiorczego, uzupełnić braki wody.
b) Ciśnieniowe: Znaleźć miejsce w instalacji, które można odciąć dwoma zaworami np. grzejnik, kocioł. Zamknąć zawory, spuścić wodę (z grzejników lub kotła) wlać preparat (w grzejniku np. odkręcić korek odpowietrzający i wlać preparat np. lejkiem). Uzupełnić  wodę.
Uruchomić instalację na ok 2 godz. utrzymując wysoką temperaturę pracy. Pozostawić preparat w instalacji przez 2 do 14 dni. Po zakończeniu czyszczenia spuścić roztwór z instalacji. Starannie wypłukać i zabezpieczyć inhibitorem CH-2 (COPAL)"FERDOM"® lub MB-1"FERDOM"®. Ze względu na niskie stężenie oraz brak aktywności po zakończeniu procesu czyszczenia produkt nie wymaga neutralizacji przed spuszczeniem do kanalizacji.
UWAGA! SUPER-DS "FERDOM"®  można stosować z pompami czyszczącymi POWER FLUSH

PIERWSZA POMOC
Produkt ma bardzo niski poziom toksyczności ale jak inne chemikalia wymaga ostrożnego obchodzenia się i przechowywania z dala od dzieci. Wystrzegać się przypadkowego spożycia (Nie wywoływać wymiotów - podać dużą ilość wody). W razie kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilość wody. Przy ostrych objawach kontaktować się z lekarzem.
Nie zawiera składników wymagających zgłoszenia zgodnie z Dyrektywą 88/379/EEC
R-22 szkodliwy w przypadku spożycia
R-36 drażniący oczy, S-37
UWAGA: Chronić produkt przed dziećmi!

CH-2 (Copal)  INHIBITOR C.O. 1 litr/dm³ 


-Dawkowanie: 1 litr/dm3 na 65 – 70 litrów/dm3 wody (1,5%).
-Inhibitor do istalacji C.O. wykonanych z dowolnych materiałów, równieź "mieszanych": STAL, ALUMINIUM, MIEDŹ, ŻELIWO, INOX, PE-x, PP, PB itp.
-Także do stosowania z innymi instalacjami wodnymi i parowymi, chłodniczymi i klimatyzacyjnymi itp.
-Zapobiega korozji elektrolitycznej (tlenowej) i galwanicznej (bimetalicznej)  regulując   pH  wody.
-Zabezpiecza instalacje pasywacją anodową tworząc warstwę ochronną na powierzchni  metali.
-Zapobiega odkładaniu się kamienia, osadów mineralnych i zgorzeliny co zabezpiecza przed awariami  i  głośną  praca  kotła.
-Zapobiega zapowietrzaniu instalacji, eliminując skażenie biologiczne.
-Chroni grzejniki, pompy, zawory TRV, itp.  -zwiększając  żywotność  systemu.
-System zabezpieczony = mniej awarii, niższe  koszty  eksploatacji  i  serwisu.

DANE TECHNICZNE
Kolor: słomkowy
Postać: przeźroczysty płyn
Zapach: lekko aromatyczny
Odczyn preparatu: 6,4-8,0 pH
Zalecane stężenie: 1,5%
Odczyn roztworu: 1%;  7,5-8,1pH
Gęstość: 1,025-1,08 g/cm3 (20oC)
Opakowanie: 1litr/dm³
Trwałość w systemie: do 3 lat
Aprobata Techniczna: COBRTI INSTAL 
 Nr AT/2000-02-1005
Uwaga - Nie zalicza się do substancji szkodliwych

Skład: CH-2 (Copal) "FERDOM"® jest kompleksową mieszanką nieorganicznych i organicznych inhibitorów korozji, borofosforanów, środków buforujących, biocydów, środków zwalniających odkładanie się kamienia i tłumiących odgłosy kotła. Nie zawiera związków azotynu, azotanów ani fosforanów.
Przechowywanie:
Nie należy mieszać go z innymi preparatami (z wyjątkiem preparatów antymrozowych). Produkt nie jest toksyczny, ale jak z innymi preparatami należy zachować ostrożność.
Działanie:  
1) Pasywacja anodowa, czyli tworzenie warstwy ochronnej:
 Inhibitor korozji CH-2 (Copal) "FERDOM"® działa poprzez mechanizm zwany pasywacją anodową. W rezultacie procesu elektrochemicznego, inhibitory w wodzie z płynem chroniącym kierują się do anody i katody
i są chemicznie absorbowane na powierzchni. Powstająca w ten sposób warstwa tworzy barierę, która efektywnie izoluje anodę od wody w obiegu i od kontaktu z katodą. Zwalnia to prędkość korozji do niewielkiego poziomu, przeważnie o 100 lub 1000 razy mniejszego w porównaniu do korozji w wodzie bez płynu chroniącego.
Warstwa pasywna jest poddawana ciągłemu przerywaniu i rekonstrukcji i jej obecność zależy od ciągłej obecności w wodzie inhibitora, którego zadaniem jest naprawa warstwy pasywnej. Jeżeli zabraknie inhibitora, przerwana zostanie także ochrona przed korozją i to w bardzo krótkim czasie. Zazwyczaj atakowana jest najbardziej anodowa część elementu, na przykład naprężona spoina w grzejniku lub w szczelinie. Prędkość korozji na całej powierzchni może być bardzo mała, ale może być bardzo duża w danym miejscu, powodując perforację metalu w tym punkcie.
2) Regulowanie poziomu pH w celu hamowania korozji żelaza i stali.
Odczyn kwasowy lub zasadowy (pH) wody instalacyjnej odgrywa znaczącą rolę w korozji metali. Na przykład, żelazo i stal szybko korodują w środowisku kwasowym, ale wolno w zasadowym. Na szybkość korozji ma wpływ rodzaj produktu korozji utworzonego w różnych warunkach pH. W otoczeniu zasadowym, żelazo i stal, korodują, aby utworzyć magnetyt Fe304, który tworzy selektywną warstwę na powierzchni metalu, która zwalnia prędkość korozji. Stal jest głównym materiałem, który należy chronić. CH-2 (Copal) jest zaprojektowany tak, aby zmieniać (buforować) pH na obojętne lub lekko zasadowe, co sprzyja zwolnieniu prędkości korozji. Buforowanie zapewnia tolerowanie zarówno dodatków kwasowych jak i zasadowych, bez zmiany pH.
3) Regulowanie poziomu pH w celu hamowania korozji aluminium.
Aluminium jest metalem aktywnym, który można wykorzystać do produktów technicznych, takich jak kotły kondensacyjne, grzejniki aluminiowe, dzięki zupełnie nierozpuszczalnej powłoce tlenkowej, która tworzy się natychmiast na powierzchni metalu w zetknięciu z powietrzem lub w neutralnym środowisku wodnym. Natomiast skrajne warunki kwasowości lub zasadowości powodują rozpuszczenie ochronnej powłoki tlenkowej i gwałtowne korodowanie. CH-2 (Copal) uzupełnia naturalną ochronę przed korozją wytwarzaną przez powłoki tlenkowe poprzez włączenie tlenków w powłokę hamującą i poprzez regulację pH.
Działanie środka CH-2 (Copal)  skutecznie zapobiega zjawisku zarastania rur miedzianych w instalacjach C.O. tym samym instalacja utrzymana jest w wysokiej sprawności przez długie lata.
4) Skuteczność działania antyosadowego
Formuła inhibitora zapewnia dużą skuteczność w zapobiegania odkładaniu się kamienia kotłowego i osadów. Eliminuje to wiele ujemnych procesów występujących w niechronionej instalacji C.O. Działanie preparatów specjalnie jest nakierowane na kotły, gdzie powstają największe ilości kamienia. Osady kamienia w kotłach mogą prowadzić do jego głośnej pracy, małej wydajności a nawet do  awarii.
5) Zapobieganie zanieczyszczeniom biologicznym.
Infekcje bakteryjne, drożdżowe lub glonowe mogą być powodowane przez organizmy, które dostają się do instalacji razem z wodą, zostają na resztkach po oddaniu nowego systemu do eksploatacji oraz dostają się z atmosfery do otwartych naczyń wyrównawczych. Tego rodzaju infekcje mogą powodować powstawanie metanu w grzejnikach (wybucha niebieskim płomieniem), nie należy mylić go z wyzwalaniem się wodoru, który jest skutkiem korozji. Może też się zdarzyć siarkowodór (zapach zepsutego jajka), jego obecność jest związana z obecnością bakterii redukujących siarczan, które powodują korozję.

Zabezpieczanie  instalacji domowych c.o.
Produkt może być wprowadzony przez naczynie zbiorcze, wlany bezpośrednio do instalacji w dowolnym jej miejscu lub wprowadzony za pomocą Inżektora (jak stosowanego np. do prac ogrodniczych) lub zobacz opis innego sposobu wprowadzanie preparatu do instalacji.

Uwaga! W instalacjach domowych jak i przemysłowych wskazana jest okresowa kontrola stężenia inhibitora w instalacji za pomocą “Testera stężenia inhibitorów”

UWAGA - ZAPOWIETRZONE GRZEJNIKI (powietrze, tlen, wodór, metan itp). Najczęściej oznaka procesów korozyjnych w instalacji c.o. Inhibitory zapobiegają temu zjawisku. ODPOWIETRZANIE GRZEJNIKÓW nie likwiduje przy przyczy a tylko skutki.     

Produkt ten jest uzdatniaczem wody do instalacji c.o.     

Źródło: Britex     

dodatkowe informacje
oczekiwane informacje
Twoje dane kontaktowe
imię / pseudonim *
telefon
e-mail *
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
ochrona antyspamowa
kod antyspamowy

Cena brutto:

235,00 PLN za szt.
szt.
1 szt.

Menadżer Produktu czeka na Twoje pytania.

Michał Strzałka
tel.: 221001155
msk(at)structum.pl

Zobacz więcej produktów z kategorii: Utrzymanie instalacji CO, Inhibitory korozji, Środki czyszczące

Inni kupowali

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter