Separatory

Separatory przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych ujętych w zewnętrzne bezciśnieniowe systemy kanalizacyjne, do montażu w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią), w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, lub w terenach zielonych (nieprzejezdnych).

Oczyszczanie prowadzi się w układach sieci rozdzielczych lub pół-rozdzielczych, przy odprowadzaniu  wód opadowych z dróg i autostrad, ulic miejskich, placów postojowych i parkingów, placów manewrowych itp. obiektów narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.

Separatory mają zastosowanie również przy oczyszczaniu ścieków technologicznych (np. z warsztatów lub myjni samochodowych), które mogą być następnie kierowane do kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej.

Separatory jako zintegrowany układ separacji pełni także rolę piaskownika zawiesin mineralnych – oprócz substancji ropopochodnych i benzyn oddzielany jest w nim piasek, szlam, błoto oraz popiół i drobne zawiesiny.

Nazwa Symbol Producent CenaZamów
CALNEX  PBCALNEX PBCalnex_pbCT-CARDZapytaj o cenę
BacterioActive GRA SolidBacterioActive GRA SolidCT-9CT-CARDZapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter