Grupa produktów: flokulanty

Flokulanty to substancje o wysokiej masie cząsteczkowej, rozpuszczalne w wodzie, które są stosowane do przyspieszania procesu flokulacji. Flokulacja to proces łączenia się małych cząstek w większe agregaty, które są łatwiejsze do oddzielenia od cieczy.

Flokulanty działają poprzez adsorpcję na powierzchni cząstek, tworząc wokół nich mostek międzycząsteczkowy. Mostek ten powoduje, że cząstki przyciągają się do siebie i łączą się w większe agregaty.

Flokulanty są stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu, takich jak:

  • Oczyszczanie wody i ścieków - flokulanty stosowane są do usuwania z wody i ścieków zanieczyszczeń takich jak zawiesiny, koloidy i olej.
  • Przemysł papierniczy - flokulanty stosowane są do poprawy jakości papieru poprzez usuwanie z masy papierniczej zanieczyszczeń takich jak włókna, wypełniacze i kleje.
  • Przemysł górniczy - flokulanty stosowane są do odwadniania szlamów górniczych.
  • Przemysł budowlany - flokulanty stosowane są do poprawy właściwości zapraw budowlanych, takich jak lepkość i wytrzymałość.

Flokulanty mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Do najpopularniejszych flokulantów naturalnych należą skrobia, guma guar i chitosan. Do najpopularniejszych flokulantów syntetycznych należą poliakrylamid, poliakrylan sodu i polioksyetylen.

Flokulanty są stosowane w postaci roztworów wodnych. Roztwory te są dodawane do cieczy, która ma być flokulowana, w odpowiednim stężeniu. Stężenie flokulanta zależy od rodzaju i ilości zanieczyszczeń, które mają być usunięte, oraz od warunków procesu flokulacji.

Flokulanty są bezpiecznymi substancjami, które nie wykazują negatywnego wpływu na środowisko. Są one szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu i odgrywają ważną rolę w ochronie środowiska.

Nazwa Producent Jedn. miaryCenaZamów
SUPERFLOC seria C-produkt polskikgZapytaj o cenę
FLOKULANT FLOPAM EM 840 HIBprodukt polskikgZapytaj o cenę
SUPERFLOC seria SDprodukt polskikgZapytaj o cenę
SUPERFLOC seria A-produkt polskikgZapytaj o cenę
SUPERFLOC seria 800produkt polskikgZapytaj o cenę
DS-15 (SUPERFLOC) 5 litrów/dm3Britexszt.Zapytaj o cenę
DS-15 (SUPERFLOC) 1 litr/dm3Britexszt.Zapytaj o cenę
do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter